Terms and Conditions

A. Algemene voorwaarden

Dit is een wettelijke overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en SFX Entertainment, Inc, Beatport, LLC, Beatport Pro, Beatport Europe, Beatport News, Sounds to Sample en iedere andere entiteit die is aangesloten bij SFX Entertainment, Inc., Beatport, LLC, Beatport Pro, Beatport Europe, Beatport News, en Sounds to Sample (gezamenlijk, “Beatport”). In deze Overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd voor uw (d.w.z. , klant, geregistreerde gebruiker, websitebezoeker, DJ, platenlabel, merk, etc.) gebruik van de Beatport-websites, inclusief de streamingdienst, muziekwinkel, sounds-winkel, DJ-profielen, remixcompetities, profielen van platenlabels, nieuwsdienst, concertagenda’s of andere diensten op websites die eigendom zijn van Beatport of het merk van Beatport dragen (in deze Overeenkomst wordt naar al deze websites en de diensten die via deze websites beschikbaar zijn individueel en collectief verwezen als de “Website”, naargelang de context, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mobiele versies, IOS- en/of Android-applicaties). Door de Website te gebruiken, stemt u in met en bent u gebonden aan de voorwaarden in deze Overeenkomst. U dient de voorwaarden zoals ze aan u worden gepresenteerd te accepteren en u dient zich eraan te houden. Beatport behoudt zich het recht voor om op ieder moment delen van deze Overeenkomst te wijzigen, verwijderen of toe te voegen. Het is uw verantwoordelijkheid om de Overeenkomst vóór gebruik van de Website altijd te controleren. Als u de Website blijft gebruiken, betekent dit dat u eventuele wijzigingen hebt geaccepteerd. U stemt er ook mee in zich te houden aan lokale, gemeentelijke,federale , nationale en internationale wetgeving, statuten, verordeningen en reglementen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website of de Inhoud (hieronder gedefinieerd).

1. Leeftijdsgrens.

Om de producten of diensten die op deze Website worden aangeboden te gebruiken, dient u a) 18 jaar of ouder te zijn, of 13 jaar of ouder met goedkeuring van de voorwaarden in deze Overeenkomst door ouder of voogd, en b) bij machte te zijn om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan en hiertoe niet door enige wetgeving verhinderd te zijn. Als er onderdelen van deze Website zijn waarvoor registratie en het verschaffen van informatie aan Beatport verplicht is, dient u minstens 18 jaar oud te zijn. Als u ouder dan 13 jaar bent maar jonger dan 18 jaar, dient u deze Overeenkomst aan uw ouder of voogd te laten zien. Hij of zij moet voor u op “ACCEPTEREN” of “AANMELDEN”, of op wat van toepassing is, klikken, om deze Overeenkomst aan te gaan in uw naam. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen zich niet op de Website registreren en ouders en voogden mogen zich niet in hun naam registreren. Bent u ouder of voogd en gaat u deze overeenkomst aan voor uw kind of een kind dat onder uw voogdij valt, wees u er dan van bewust dat u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van de Website door het kind, inclusief alle financiële kosten en wettelijke aansprakelijkheid waar hij of zij aan wordt blootgesteld.

2. Inhoud en producten.

Alle “Inhoud”, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, digitale downloads van geluidsopnamen, gestreamde geluidsopnamen en gerelateerde digitale inhoud, inclusief liedjes, mixes en loops, downloads of samples, en alle software, artwork, grafische elementen, video, tekst, editorials en nieuws, interfaces, handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s en ieder ander element op de website, inclusief de opmaak, “look and feel”, indeling en organisatie van zulke Inhoud op de Website is eigendom van of in licentie gegeven aan Beatport, en is beschermd door Amerikaanse en internationale handelsmerken, “trade dress”, auteursrecht en iedere andere wetgeving omtrent intellectueel eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beatport of de auteursrechthouder in kwestie, en alleen zoals aangegeven in dit document, mag er op geen enkele commerciële manier Inhoud worden overgedragen, vertaald, openbaar vertoond, geüpload, gepubliceerd, opgenomen, opnieuw doorgegeven, uitgeleend, verkocht, gedistribueerd, gedigitaliseerd, geëndosseerd, opnieuw geproduceerd, aangepast om nieuw werk te maken, uitgevoerd of verzameld. Een deel van de Inhoud valt onder “Producten”, dit is bepaalde Inhoud die door Beatport beschikbaar is gesteld voor streaming, verkoop en/of download. De Inhoud is slechts bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, behalve die Producten die door Beatport Sounds of Sounds to Sample worden geleverd.

3. Ongewenst materiaal.

Wanneer u de Website gebruikt, begrijpt u dat u Inhoud kunt tegenkomen die wordt beschouwd als ongewenst, ongepast of aanstootgevend, en die al dan niet kan worden beoordeeld als grof taalgebruik of grove tekst, expliciete vormgeving en/of expliciete foto’s. U stemt ermee in dat u de Website op eigen risico gebruikt en dat Beatport niet aansprakelijk kan worden gehouden voor Inhoud die als ongewenst, ongepast of aanstootgevend wordt gezien.

4. Accountregistratie.

a) Om bepaalde services van de website te gebruiken, dient u zich te registreren en bepaalde informatie (bijvoorbeeld een (gebruikers)naam, wachtwoord, factuurgegevens en een geldig e-mailadres) te verstrekken aan Beatport (“Registratiegegevens”) om een account te kunnen maken (uw “Account”). U stemt ermee in om actuele, complete en nauwkeurige Registratiegegevens op te geven op het moment van registratie en u zult uw Registratiegegevens indien nodig bijwerken om deze actueel, compleet en nauwkeurig te houden. De Registratiegegevens gelden voor alle onderdelen van de Website en fungeren als uw gebruikersnaam en Registratiegegevens voor toegang, favorieten aangeven, communicatie, aankopen en/of streaming (waar aankopen en/of streaming van toepassing zijn) van alle onderdelen van de Website. Beatport kan uw Account beëindigen als de gegevens die u verstrekt onnauwkeurig, incorrect of onvolledig zijn, of wanneer Beatport naar eigen inzicht frauduleus en/of illegaal gedrag vermoedt met betrekking tot uw registratie, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal van identiteit, gestolen credit cards of computergestuurde aankopen om verkoopgegevens te manipuleren. U stemt ermee in dat Beatport de Registratiegegevens die u verstrekt kan opslaan en gebruiken bij het toeschrijven van kosten aan uw credit card en het onderhouden van uw Account.

b) U alleen bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account. U stemt ermee in om Beatport onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord en/of Account. Beatport is niet verantwoordelijk voor enige verliezen die ontstaan vanwege ongeautoriseerd gebruik van uw Registratiegegevens of Account, en u stemt ermee in om Beatport, zijn partners, moederbedrijven, dochterondernemingen, tussenpersonen, afdelingen en/of vergunninggevers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enig onjuist, ongeautoriseerd of illegaal gebruik van uw Account. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website. Probeert u dit, helpt u anderen hierbij of verspreid u instructies, software of middelen voor dit doel, dan heeft Beatport het recht om uw Account te beëindigen en alle beschikbare juridische rechtsmiddelen te gebruiken.

5. Toestemming voor onze communicatie met u per e-mail.

Door een Account te maken, geeft u Beatport toestemming om contact met u op te nemen, zowel op het door u verstrekte e-mailadres als via een of meerdere van uw social media-accounts (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

6. Systeemeisen voor gebruik.

U bent verantwoordelijk voor hardware, systemen en/of softwareprogramma’s die u gebruikt en het daarmee gerelateerde inschrijfgeld en de kosten (a) voor verbinding maken met, zoeken en op andere wijze gebruiken van het internet, en/of (b) om toegang te krijgen tot de Website, en/of (c) om Inhoud te zoeken, streamen, downloaden, uploaden, af te spelen of over te dragen. Af en toe moet u wellicht software installeren, beschikbaar gemaakt via de Website, om te helpen bij de toegankelijkheid van de Inhoud. De aankoop of het verkrijgen van een ander product zal echter niet worden opgevat als een garantie voor toegang tot de Inhoud. Als u informatie nodig hebt over de specificaties van apparaten, internettoegang of benodigde software voor het gebruik van de services op de Website, inclusief Sounds to Sample, neem dan contact op met de klantenservice. U mag niet proberen of pogingen van anderen stimuleren om de benodigde software voor het gebruik van de Website of Inhoud te decoderen, omzeilen, “reverse-engineering” toe te passen of op een andere manier te wijzigen of te verstoren. Wanneer u de Website bezoekt via een mobiel of via een IOS- of Android-applicatie, kunnen datakosten van toepassing zijn.

7. Kosten en facturering.

U stemt ermee in om te betalen voor alle Producten en Abonnementen die geld kosten en die u aankoopt via de Website. Beatport kan kosten in rekening brengen op uw credit card voor gekochte Producten en Abonnementen voor extra bedragen (inclusief eventuele belastingen en verlate kosten, indien van toepassing) toegeschreven aan of in verband met uw Account. U geeft Beatport toestemming om kosten in rekening te brengen op uw credit card voor bovenstaande wanneer Beatport dit nodig acht, maar binnen (30) dagen van de credit card-autorisatie, en niet eerder dan dat het gekochte Product beschikbaar is voor download of levering, tenzij dit nodig is om vooruit bestelde aankopen te verwerken op uw aanvraag. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERSTREKKEN VAN GELDIGE CREDIT CARD-GEGEVENS EN DE TIJDIGE BETALING VAN ALLE KOSTEN AAN BEATPORT. Naar eigen goedvinden kan Beatport de kosten individueel in rekening brengen of met andere kosten die u op de Website maakt samenvoegen. Als uw factuurgegevens veranderen bent u verantwoordelijk voor het bijwerken van deze informatie op de juiste plaats in uw account. U bent verantwoordelijk voor kosten op uw Account die gemaakt worden door andere personen, ongeacht of u toestemming hebt gegeven voor deze aankoop of niet. U bent als enige verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van uw account.

Beatport kan de Website op ieder moment naar eigen goedvinden aanpassen, opschorten of beëindigen (of een deel of bepaalde inhoud ervan) zonder u daarvan op de hoogte te stellen, en Beatport kan hiervoor niet door u of een derde aansprakelijk worden gesteld.

8. Verkoopbeperking.

Beatport verkoopt alleen Producten aan eindgebruikers en niet aan tussenhandelaren, distributeurs, muziekdealers, exporteurs, groothandels of andere ondernemingen die de intentie hebben om door te verkopen. Beatport behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website, de verkoop van Producten of het aanbieden van muziekstreams voor welke reden dan ook voor eindgebruikers te verbieden. Beatport kan aanbiedingen voor gratis producten of speciale promoties of prijsaanbiedingen op merchandise te allen tijde beëindigen.

9. Het recht om prijzen en de beschikbaarheid van inhoud aan te passen.

Prijzen en de beschikbaarheid van Inhoud op de Website zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen. Beatport geeft geen prijsbescherming of restitutie bij een prijsverlaging of promotieaanbieding.

10. Verkoop van downloads.

Iedere Download (zoals hieronder gedefinieerd) is een individuele verkoop en is onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst. Iedere aankoop van een Download door u wordt gezien als een aparte transactie en iedere levering van een Download vormt een aparte aankoop, of de bestelling nu in zijn geheel of in delen wordt geleverd. Om Beatport charts en andere marketinggegevens te creëren, behoudt Beatport zich het recht voor om Downloads te negeren of corrigeren wanneer het vermoeden bestaat dat deze het resultaat zijn van verdacht verkoopgedrag met de intentie om, naar het oordeel van Beatport, de verkoopgegevens te manipuleren.

11. Geen restitutie.

Alle aankopen zijn definitief en de kosten van deze aankopen worden niet terugbetaald. Beatport vergoedt geen kosten vergoeden voor Producten of services die u koopt en vervolgens niet kunt downloaden, tenzij dit alleen wordt veroorzaakt door nalatigheid of een zware fout van Beatport.

12. Geen aansprakelijkheid voor typefouten.

Vanwege de snel groeiende, brede selectie van Inhoud op de Website is het mogelijk dat Producten per ongeluk verkeerd worden geprijsd. Als dit voorkomt, behoudt Beatport zich het recht voor om bestellingen van eindgebruikers met prijzen die zijn gebaseerd op typefouten te weigeren.

13. Belastingen.

U bent verantwoordelijk voor het betalen van mogelijke overheidsbelasting die over uw aankopen wordt berekend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop- of gebruiksbelasting of btw.

14. Acceptatiebeleid bestellingen.

Uw bon van een elektronische aankoop of een andere vorm van bevestiging (1) vertegenwoordigt niet het aanbod van Beatport tot verkoop en (2) is geen bewijs van de acceptatie van uw bestelling door Beatport. Beatport behoudt zich het recht voor om naar eigen goedvinden, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en om wat voor reden dan ook, uw aanvraag voor Producten te weigeren, of om minder te leveren dan het aantal dat u volgens de bon van uw bestelling had besteld. Daarbij behoudt Beatport zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, betalingen te accepteren en de levering van het product te verwerken zonder dat de aankoop daarbij wordt meegerekend voor Beatport charts-doeleinden, wanneer Beatport gelooft dat, om wat voor reden dan ook en naar eigen goeddunken, de aankoop is gedaan met de intentie om verkoopgegevens te manipuleren.

15. Kosten en Facturering.

Beatport accepteert op dit moment American Express, Visa, Master Card, Solo en PayPal. Beatport accepteert geen contant geld, postwissels of cheques. Beatport behoudt zich het recht voor om dit beleid op ieder moment te wijzigen. U stemt ermee in om alle vergoedingen en kosten te betalen met betrekking tot uw aankopen (inclusief toepasselijke belastingen), tegen de prijzen die gelden op het moment dat de kosten werden gemaakt. U, niet Beatport, bent verantwoordelijk voor eventuele ongeautoriseerde bedragen die door een derde op uw credit card in rekening zijn gebracht. Als kaarthouder bepaalt de overeenkomst met uw credit card-provider uw gebruik van de aangewezen kaart en dus dient u die overeenkomst te raadplegen om te bepalen wat uw rechten en aansprakelijkheden als kaarthouder zijn. De verplichting om te betalen voor door Beatport goedgekeurde bestellingen blijft bestaan wanneer uw Account wordt beëindigd. Vanwege de aard van de dienst worden er alleen kosten vergoed in uitzonderlijke omstandigheden en naar goeddunken van het management van Beatport.

16. Valuta.

Beatport accepteert de volgende valuta: Amerikaanse dollar, euro, Britse pond en Australische dollar. De gepresenteerde en geaccepteerde valuta voor iedere individuele aankoop is in zijn geheel gebaseerd op uw plaats van aankoop en kan niet door de eindgebruiker worden gewijzigd. Alle aankopen die zijn gedaan met Amerikaanse dollar worden verwerkt door Beatport, LLC. Alle aankopen die zijn gedaan met andere valuta dan Amerikaanse dollar worden verwerkt door Beatport Europe. Bij problemen met uw aankoop, kunt u contact opnemen met de klantenservice zoals aangegeven op de Website, ongeacht de valuta die bij de aankoop is gebruikt.

17. Beperkingen van gebruik van inhoud en auteursrecht.

Beatport kan bepaalde Inhoud beschikbaar stellen. Uw toegang tot en/of gebruik van Inhoud wordt beperkt door de regels omtrent het gebruik hiervan zoals opgesteld door Beatport (“Inhoudsregels”) en zoals beschreven in deze Overeenkomst of op de Webpagina waar u toegang krijgt tot dergelijke Inhoud. U mag niet proberen, of anderen helpen om te proberen, software voor gebruik van de Website of de Inhoud te decoderen, te omzeilen, “reverse-engineering” toe te passen of op een andere manier te wijzigen of te verstoren. BEATPORT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE PRODUCTREGELS TE HANDHAVEN MET OF ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN U.

Een “Stream” is de digitale transmissie van een geluidsopname van een muzikaal werk naar een eindgebruiker via het internet, waarbij de inhoud gehoord of bekeken kan worden maar niet kan worden gedownload om later af te spelen. U mag niet proberen, of anderen helpen om te proberen, een Stream te downloaden, kopiëren, distribueren of vast te leggen.
Een “Preview” is een promotioneel deel van een geluidsopname die beschikbaar wordt gesteld voor Streaming terwijl u ingelogd bent op de Website. Previews kunnen ook bestaan uit een promotionele muziekvideo. Previews worden kosteloos aan u aangeboden, via Streaming, en u mag zoveel Previews afspelen als u wilt. U mag niet proberen, of anderen helpen om te proberen, een Preview te downloaden, kopiëren, distribueren of vast te leggen.

Een “Download” is een gekocht Product dat u kunt (1) overzetten naar een draagbaar apparaat dat hiervoor geschikt is, (2) opslaan naar uw harde schijf en oneindig vaak kunt afspelen, of (3) op een cd/dvd kunt branden. In alle gevallen gaat het om persoonlijk privégebruik en niet om commercieel gebruik, openbaar gebruik of distributie. Beatport is niet aansprakelijk voor verloren, beschadigde of vernietigde Downloads. Mogelijke beveiligingstechnologie die wordt geleverd bij een Download is een onafscheidelijk deel van de Download. De Downloadmogelijkheid legt geen beperking op aan welke rechten dan ook van de auteursrechthouders van een Product of van werken die in een Product tot uiting komen.

Tenzij anders wordt aangegeven, mag u geen Previews, Streams, Downloads of andere Inhoud op de Site kopiëren, herproduceren, wijzigen, huren, verpachten, uitzenden, downloaden, distribueren of op andere wijze verspreiden, behalve wanneer het gaat om persoonlijk, non-commercieel gebruik. Kopiëren, distribueren, gebruiken en delen is niet toegestaan door deze Overeenkomst, en is een overtreding van het Amerikaanse en internationale auteursrecht en de intellectuele eigendomswetten.

18. Niet-toegestaan gebruik van inhoud.

Het is niet toegestaan om de kopieerbeveiligingen of gebruiksbeperkingssystemen met betrekking tot de Downloads, Streams en/of Previews te ontleden, uit elkaar te halen, te wijzigen, uit te schakelen of om er “reverse-engineering” op toe te passen. Het is niet toegestaan om Downloads, Streams en/of Previews af te spelen en opnieuw te digitaliseren. Het is niet toegestaan om “afgeleid werk” te creëren door Inhoud te wijzigen, tenzij zoals hierin toegestaan. Het is niet toegestaan om de Downloads, Streams en/of Previews te gebruiken in werk van derden (bijvoorbeeld om geluid onder een video te zetten) tenzij u hiervoor de rechten hebt verkregen van de auteursrechthouder. HET IS NIET TOEGESTAAN OM DOWNLOADS, STREAMS OF PREVIEWS NAAR HET INTERNET TE UPLOADEN. HET PEER-2-PEER-DELEN VAN BESTANDEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN. Iedere andere vorm van bestanden delen via een netwerk en het versturen van Downloads, Streams of Previews naar andere apparaten met deze intentie is uitdrukkelijk verboden en is een overtreding van Amerikaans en internationaal auteursrecht.

19. Bestandsformaat Stem.

De Beperkingen van gebruik van inhoud en auteursrecht zoals omschreven in artikel 17 van deze Overeenkomst, en het Niet-toegestaan gebruik van inhoud zoals omschreven in artikel 18, en eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn op standaarddownloads van geluidsopnamen, zijn ook van toepassing op Inhoud die in het Stems-bestandsformaat wordt gedownload. Om verwarring te voorkomen, is iedere digitale download van een geluidsopname, waaronder die in het Stems-bestandsformaat, die niet specifiek is aangeschaft op het Beatport Sounds-platform, uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of optreden.

20. Verlies van rechten door Beatport.

Beatport kan te allen tijde het recht verliezen om bepaalde Inhoud beschikbaar te stellen. In dat geval hebt u geen toegang meer tot de betreffende Inhoud op de Website.

21. Elektronische handtekeningen en contracten.

Bij het gebruik van de Website en het maken van een Account kunt u overeenkomsten aangaan en/of elektronische aankopen doen. U stemt ermee in dat iedere registratie die u maakt voor elektronische aankopen ook uw intentie en instemming vertegenwoordigt om u te houden aan de voorwaarden in deze Overeenkomst en om voor dergelijk aankopen te betalen. Deze instemming en intentie gelden voor alle transacties en aantekeningen die u maakt op de Website, met inbegrip van annuleringsberichten, beleidsaantekeningen, contracten en applicaties.

22. Community- en brandingselementen/Openbare gedeelten.

De Website kan elementen bevatten die zijn bedoeld om gebruikers, DJ’s, platenlabels of merken (samen een “gebruiker” of “gebruikers”) te helpen bij het vinden en/of exploiteren van Inhoud die voor hen persoonlijk interessant is. Dit kan bijvoorbeeld door middel van landingspagina’s, openbare profielen, het aanmaken van korte URL’s en/of het bekijken van Inhoud die door andere gebruikers of artiesten is gesampled, gestreamd, geüpload en/of gedownload. Deze elementen geven mogelijk ook toegang tot de meest recent afgespeelde lijsten en de verzamelde Inhoud van een gebruiker. Daarbij biedt Beatport mogelijk berichtenfuncties, reactievelden en/of chat rooms aan die communicatie en het delen van openbare profielen tussen gebruikers van de Website mogelijk maken. De openbare gedeelten worden aangeboden op alleen-lezen-basis totdat een gebruiker zich aanmeldt om berichten te kunnen plaatsen in de diverse fora. BEATPORT HEEFT HET RECHT, MAAR NIET DE VERPLICHTING, OM ACTIVITEIT OF INHOUD IN DEZE OPENBARE GEDEELTEN TE MONITOREN, WIJZIGEN OF TE VERWIJDEREN, OF OM DE TOEGANG VAN ANDEREN TOT UW MUZIEK, VERZAMELDE INHOUD OF OPENBARE PROFIEL TE BEPERKEN. Beatport is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteit, inhoud, berichten, etc. die u of andere gebruikers in een openbaar gedeelte of openbaar profiel plaatsen, of versturen naar een andere gebruiker.

23. Gebruikersnamenbeleid van Beatport.

Geen twee gebruikers of DJ’s kunnen dezelfde Beatport-gebruikersnaam of DJ-naam (gezamenlijk “Beatport-gebruikersnaam”) hebben op het Beatport-platform. Beatport-gebruikersnamen worden vergeven aan de eerste persoon die zich onder een bepaalde naam registreert.

Beatport zal zich gewoonlijk niet mengen in conflicten over Beatport-gebruikersnamen. Conflicten dienen door de partijen onderling te worden opgelost. Beatport behoudt zich echter het recht voor om, naar eigen goeddunken, een Beatport-gebruikersnaam permanent te verwijderen, opnieuw toe te wijzen of een gebruiker of DJ te vragen om zijn of haar Beatport-gebruikersnaam te veranderen in situaties waarbij:

(i) een account lange tijd inactief is geweest;

(ii) Beatport vaststelt dat een Beatport-gebruikersnaam beledigend is, commercieel van aard is, of inbreuk pleegt op of afgeleid is van een handelsmerk of servicemerk van een derde, of op andere wijze misleidend is;

(iii) Beatport vermoedt dat een Beatport-gebruikersnaam onterecht bezet wordt gehouden;

(iv) de geregistreerde Beatport-gebruikersnaam die van een meer gevestigde, bekende DJ is, en de situatie zo is dat het niet opnieuw toewijzen van de Beatport-gebruikersnaam tot verwarring bij de consument zal leiden; en

(v) Beatport naar eigen goeddunken heeft vastgesteld dat de situatie zo is dat het verwijderen of opnieuw toewijzen van de Beatport-gebruikersnaam gepast is gezien de omstandigheden.

Pogingen om Beatport-gebruikersnamen te verkopen, kopen of om andere vormen van betaling te vragen voor een Beatport-gebruikersnaam is ten strengste verboden en kan leiden tot permanente opschorting van het account.

24. Door de gebruiker gegenereerde inhoud.

Beatport kan gebruikers toestaan om eigen landingspagina’s te maken en/of inhoud te plaatsen of te uploaden, waaronder mixes, nummers, playlist-compilaties, optredens, video’s, afbeeldingen, berichten, teksten, logo’s en andere inhoud die beschikbaar is gesteld door individuele artiesten, platenlabels, merken en/of gebruikers met als doel het delen met Beatport-gebruikers via Streaming of op een andere manier (“Gebruikersinhoud”). U bent zelf verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u deelt en voor de consequenties daarvan. Door Gebruikersinhoud te uploaden, bevestigt en garandeert u dat (i) u in het bezit bent of op andere wijze alle benodigde rechten heeft om het materiaal te uploaden; (ii) dat u de benodigde rechten heeft om de Gebruikersinhoud op Beatport te plaatsen, uploaden, verzenden of te tonen, en (iii) dat zulke Gebruikersinhoud, of het gebruik daarvan zoals uitgelegd in deze Overeenkomst (a) niet in strijd is met deze Overeenkomst, met de toepasselijke wet- en regelgeving of met de intellectuele eigendomsrechten of publiciteitsrechten van anderen; (b) geen connectie, goedkeuring, bevestiging of samenwerking met u of uw Gebruikersinhoud impliceert door Beatport of andere onwillige of onwetende derden, zonder de expliciete schriftelijke toestemming van die derde; en (c) geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit. U stemt ermee in om Beatport, zijn partners, moederbedrijven, dochterondernemingen, tussenpersonen, filialen, afdelingen en/of vergunninggevers te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen, indien van toepassing, voor alle claims die voortkomen uit de Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat verlies of schade in wat voor vorm dan ook veroorzaakt door gebruik van de Gebruikersinhoud die u uploadt, plaatst, verzendt, toont of op andere wijze beschikbaar stelt via uw gebruik van de Website, volledig onder uw verantwoordelijkheid valt. De rechten die uit hoofde hiervan worden verleend blijven van kracht zo lang als de Gebruikersinhoud door u op de Website van Beatport wordt aangeboden. Behalve de rechten die specifiek hierin worden verleend, behoudt u het eigendom van alle rechten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, van de Inhoud die u op Beatport plaatst. U erkent dat er geen betalingen aan u worden gedaan voor Gebruikersinhoud, behalve op de manier zoals omschreven in Deel C van deze Overeenkomst, of zoals dit onder een aparte overeenkomst tussen u en Beatport kan zijn omschreven. Beatport behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud te verwijderen, om wat voor reden dan ook of zonder opgaaf van reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtschendingen, schadelijke of beledigende inhoud, Gebruikersinhoud die wordt beschouwd als reclame voor een derde of als zijnde van promotionele aard, of Gebruikersinhoud die in strijd is met deze Overeenkomst. Beatport behoudt zich het recht voor het gebruikersaccount of het DJ-profiel te verwijderen van gebruikers die het auteursrechtbeleid herhaaldelijk schenden. Beatport monitort, controleert, wijzigt of keurt Gebruikersinhoud niet. Als u van mening bent dat bepaalde Gebruikersinhoud uw intellectuele eigendomsrechten schendt, neemt u de pagina “Informatie auteursrecht” door voor instructies over hoe u een auteursrechtclaim bij Beatport kunt indienen. Om twijfel te voorkomen, is het streng verboden om een naam in beslag te nemen die niet uw eigendom is. Dit wordt als een schending van deze Overeenkomst gezien. Beatport mag naar eigen goeddunken en op ieder moment beslissen om het eigendom van iedere profielpagina te beëindigen of aan iemand anders toe te wijzen.

25. Beperkingen.

Het is niet toegestaan om de Website (of een deel ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot openbare gedeelten) te gebruiken om berichten, inhoud of materialen te uploaden, plaatsen, verzenden, tonen, uitvoeren of op een andere manier beschikbaar te stellen die (i) illegaal, obsceen, bedreigend, spammend, lasterlijk of privacyschendend zijn; (ii) die een contractuele verplichting, vertrouwelijkheidsplicht of geheimhoudingsplicht schenden die u tegenover een derde hebt; (iii) die te maken hebben met politieke campagnevoering of commerciële werving of die softwarevirussen bevatten of andere computercode die is bedoeld om de functionaliteit van computersystemen te verstoren; (iv) die koppelingen bevatten naar niet-goedgekeurde websites van derden; of (v) die rechten van derden schenden of minderjarigen schaden op wat voor manier dan ook. Het is niet toegestaan om de Website of netwerken die verbonden zijn aan de Website te hinderen of te verstoren. Het is bovendien ook niet toegestaan om een vals e-mailadres te gebruiken of op een andere manier andere gebruikers te misleiden met betrekking tot uw identiteit of de oorsprong van een bericht of inhoud.

 

26. Rechten van Beatport.

Door berichten te plaatsen, gegevens in te voeren, of op welke andere manier dan ook te communiceren via de Website, gaat u ermee akkoord dat Beatport deze Inhoud mag kopiëren, in sublicentie mag geven, mag aanpassen, verzenden, vertonen en in het openbaar mag uitvoeren om de Website te promoten en/of om een wettelijke eis, claim of bedreiging te beantwoorden. Wanneer Beatport bij het gebruik van dergelijke Inhoud enige eigendomsrechten exploiteert die u kunt hebben met betrekking tot dergelijk materiaal, dan gaat u ermee akkoord dat Beatport het onbeperkte, royalty-vrije, niet-exclusieve en langdurige wereldwijde recht heeft om dit te doen.

 

27. Privacy.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Beatport die in verband met de Website zijn verzameld, het Beleid omtrent privacy en cookies van Beatport, die ter referentie bij deze Algemene Voorwaarden is bijgevoegd:

https://support.beatport.com/hc/en-us/articles/200353215-Privacy-and-Cookie-Policy

28. Auteursrechten.

Alle auteursrechten op en van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Beatport Pro en de streamingdienst (inclusief de verzameling van inhoud, berichten, profielpagina’s van DJ’s, koppelingen naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen) en software, zijn eigendom van Beatport en/of zijn licentiegevers. Het gebruik van de Website of enige Inhoud op de Website, behalve zoals expliciet toegestaan in deze Overeenkomst, is verboden en onderhevig aan civiel- of strafrechtelijke straffen, waaronder mogelijke geldboetes, voor auteursrechtschending. Alle rechten die niet expliciet aan u worden verleend in deze Overeenkomst zijn voorbehouden aan Beatport en/of zijn licentiegevers.

 

29. Handelsmerken.

Alle handelsmerken, servicemerken, merknamen, slogans, logo’s en andere aanduidingen van herkomst die te zien zijn op of die in verband staan met de Website zijn eigendom van Beatport en/of zijn filialen of licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze aanduidingen te kopiëren, te vertonen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk.

 

30. Schending van intellectuele eigendomsrechten.

Deze dienst respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde, gereproduceerde en gecommuniceerde werken op deze website zijn voorbehouden. Gebruik van de werken voor iets anders dan individuele en particuliere reproductie en gebruik is verboden, tenzij hiervoor toestemming is verkregen.

Indien Beatport bericht krijgt dat u zodanig hebt gehandeld dat u de intellectuele eigendomsrechten van Beatport of iemand anders hebt geschonden, of wanneer Beatport hiervan een redelijk vermoeden heeft, is het Beatport toegestaan uw Account zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. U kunt Beatport naar aanleiding hiervan niet in het verleden of de toekomst aansprakelijk stellen. We nemen vermoedelijke auteursrechtschending serieus. Indien u van mening bent dat er gegevens of materiaal op de Website staan die het auteursrecht schenden, kunt u hier instructies vinden over het indienen van een claim bij Beatport hier vinden:

https://support.beatport.com/hc/en-us/articles/200353245-Violation-of-Intellectual-Property-Rights

31. Handhaving van deze voorwaarden.

Beatport behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen waarvan Beatport dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om nakoming van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven of te controleren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht van Beatport om mee te werken aan juridische procedures betreffende uw gebruik van de Website en/of de Inhoud, en/of een claim van een derde dat uw gebruik van de Website en/of de Inhoud onwettig is en/of de rechten van deze derde schaadt). U stemt ermee in dat Beatport het recht heeft om zonder kennisgeving aan u en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, enige Registratiegegevens of Accountinformatie aan autoriteiten, overheidsinstanties en/of derden bekend te maken, wanneer Beatport dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om nakoming van enig deel van deze overeenkomst te handhaven en/of te controleren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht van Beatport om mee te werken aan juridische procedures betreffende uw gebruik van de Website en/of de Inhoud, en/of een claim van een derde dat uw gebruik van de Website en/of de Inhoud onwettig is en/of de rechten van deze derde schaadt).

 

32. Geen verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden.

De website kan Producten, Inhoud of diensten van derden bevatten die via de Website worden aangeboden. Beatport kan koppelingen naar websites van derden bevatten, die uitsluitend zijn bedoeld om u van dienst te zijn. Beatport aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden, en u erkent en gaat ermee akkoord dat Beatport niet verantwoordelijk is voor de beoordeling of controle van de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijk materiaal of dergelijke websites van derden.

 

33. Schadeloosstelling en vrijwaring.

Door gebruik te maken van de Website stemt u ermee in om Beatport en zijn tussenpersonen, werknemers, bestuurders, contractanten, vertegenwoordigers, licentiegevers, technologieleveranciers, filialen, moederbedrijven en dochterondernemingen te verdedigen tegen en te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige en alle claims, verliezen, eisen, gronden voor vordering en uitspraken (inclusief kosten voor advocaten en rechtbankkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Overeenkomst en uw gebruik van de Website of de Inhoud. U zult verliezen, kosten of uitgaven die zij maken als gevolg hiervan op verzoek vergoeden. U zult geen verzoek tot schadevergoeding of andere betalingen indienen bij of eisen van Beatport en zijn tussenpersonen, vertegenwoordigers, licentiegevers, filialen, inhouds- en technologieleveranciers, moederbedrijven of dochterondernemingen als gevolg van de beslissing van Beatport om de Overeenkomst en de diensten hieronder te beëindigen of op te schorten.

 

34. Beëindiging/annulering.

Wanneer u enige bepalingen in deze Overeenkomst niet nakomt, of wanneer Beatport vermoedt dat u deze niet nakomt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: verzuim om verschuldigde kosten te betalen, verzuim om aan Beatport een geldig creditcardnummer of correcte en volledige Registratiegegevens te verstrekken, verzuim om Accountinformatie te beschermen, het gebruik van uw Account voor activiteiten waarvan Beatport gelooft dat deze de intenties of integriteit van zijn platform schenden, waaronder schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden en het bezet houden van gebruikersnamen en profielen, alsook het gebruik van expliciete taal of ongepaste foto’s en/of video’s in een profiel, of enige andere schending van deze Overeenkomst of licentie voor de software, kan Beatport naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Account beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle verschuldigde kosten onder uw Account tot en met de datum van beëindiging; en/of (ii) u de toegang tot de Website (of een deel hiervan) ontzeggen en eventuele andere beschikbare juridische middelen inzetten.

 

35. Toepasselijk recht.

Op deze Overeenkomst en op uw gebruik van de Website is het recht van de Staat Colorado, in de Verenigde Staten van Amerika, met uitzondering van conflicterende wetsbepalingen, van toepassing. Uw gebruik van de Website kan ook onderhevig zijn aan ander lokaal recht, staatsrecht, nationaal recht of internationaal recht. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de exclusieve jurisdictie voor claims of geschillen met Beatport betreffende uw gebruik van de Websites berust bij de rechtbank van de staat Colorado, V.S.

 

36. Exportcontrole.

De Inhoud die wordt aangeboden op Beatport is mogelijk onderhevig aan Amerikaanse export- en controlewet- en regelgeving, waaronder de “Export Administration Regulations” (EAR) die wordt gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Handel, handelssancties en economische sancties die worden gehandhaafd door het “Office of Foreign Assets Control” (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en de “International Traffic in Arms Regulations” (ITAR) die worden gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

U garandeert dat u (1) zich niet in Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië bevindt en dat u (2) geen niet-erkende partij bent zoals omschreven in de bovenstaande wet- en regelgeving. U stemt ermee in om alle toepasselijke controlewet- en regelgeving voor export en wederuitvoer, inclusief de EAR, handelssancties en economische sancties die worden gehandhaafd door het OFAC en de ITAR, na te leven. U gaat er bovendien specifiek mee akkoord dat u, direct of indirect, geen producten, software, of technologie (inclusief producten afgeleid van of gebaseerd op dergelijke technologie) die u van Beatport onder deze Overeenkomst ontvangt, zult verkopen, exporteren, wederuitvoeren, verzenden, omleiden of op andere wijze brengen naar een bestemming, entiteit of persoon die verboden is door wet- of regelgeving in de Verenigde Staten, zonder dat voorafgaand toestemming is verkregen van de bevoegde overheidsinstanties zoals vereist door deze wet- of regelgeving. Dit exportbeding blijft ook na beëindiging of annulering van deze Overeenkomsten gelden.

 

37. Disclaimer en beperkingen van aansprakelijkheid.

(a) U stemt ermee in dat Beatport van tijd tot tijd de Website of delen van de Website voor onbepaalde tijd kan verwijderen, of de Website of delen van de Website kan beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

(b) Beatport garandeert niet dat iedere cd-brander, iedere internetbrowser of ieder draagbaar apparaat compatibel zal zijn met de Website of met enige Inhoud die op de Website wordt aangeboden.

(c) Beatport kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor ongeautoriseerd gebruik van de Website of de Inhoud ervan.

(d) Mocht een disclaimer of beperking van schade of aansprakelijkheid die hierin is uiteengezet, in bepaalde omstandigheden verboden zijn door toepasselijk recht, dan zal Beatport aanspraak maken op de maximale disclaimers en/of beperking van schade en rechtsgeldigheid die wettig beschikbaar is of die gerechtvaardigd wordt door dergelijk toepasselijk recht in deze specifieke omstandigheden. In geen geval zullen de kosten of aansprakelijkheid hoger zijn dan 10 Amerikaanse dollar.

(e) Alle Inhoud op deze Website wordt aangeboden op een “as is”-en “voor zover beschikbaar”-basis zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Beatport geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, compleetheid, actualiteit of betrouwbaarheid van enige inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de website. U bent zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van informatie voordat u erop vertrouwt. Gebruik van de Website en de Inhoud op de Website is uitsluitend voor eigen risico. Beatport verklaart en garandeert niet dat het gebruik van de website ononderbroken of foutloos verloopt. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om u ervan te verzekeren dat de inhoud die u van de Website haalt vrij is van virussen.

(f) Beatport doet afstand van iedere aansprakelijkheid, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor directe schade, indirecte schade, vervolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit of op wat voor manier dan ook in verband staat met het gebruik van de website, zelfs wanneer Beatport is gewaarschuwd over de kans op dergelijke schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vertrouwen van een van de partijen op inhoud die is verkregen door het gebruik van de website, of schade die ontstaat in verband met fouten of omissies, of vertraging in de verzending van informatie of inhoud naar of van de gebruiker, verstoringen in de telecommunicatieverbindingen naar de website, virussen, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, falen van telecommunicatieverbindingen, diefstal of vernieling van de website, of ongeautoriseerde toegang tot de website, gerelateerde informatie of programma’s.

 

 

B. Algemene Voorwaarden Beatport Sounds

Lees deze Algemene Voorwaarden van Beatport Sounds ("Sounds-voorwaarden") zorgvuldig door voordat u producten uit de catalogus van Beatport Sounds koopt. Als u gebruikmaakt van Beatport Sounds of u een Sounds-product koopt of downloadt, stemt u ermee in door deze Sounds-voorwaarden gebonden te zijn.
 Wilt u niet door deze Sounds-voorwaarden gebonden zijn, gebruik Beatport Sounds dan niet of download of koop geen Sounds-producten. 

1. Algemene Voorwaarden Sounds

Deze Sounds-voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen gedaan in het deel Beatport Sounds van de Website en op Sounds to Sample, op de domeinnaam soundstosample.com (samen "Beatport Sounds"). Deze Sounds-voorwaarden zijn niet van toepassing op aankopen gedaan op een ander gedeelte van de Website.
 Alle van de hierboven uiteengezette Algemene Voorwaarden zijn hierin opgenomen. In geval van strijdigheid tussen die Algemene Voorwaarden en deze Sounds-voorwaarden, zijn deze Sounds-voorwaarden van toepassing (uitsluitend voor Beatport Sounds-aankopen).

2. Sounds-productlicentie.

Dit is een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, opzegbare licentie-overeenkomst tussen u en Beatport. Bij uw aankoop of download van een Sounds-product en op grond van uw naleving van deze Sounds-voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, wordt aan u een royaltyvrije, niet-exclusieve licentie verleend voor de gekochte loops, samples, geluidseffecten en/of patches of varianten daarop, zowel afzonderlijk als als verzameling (samen "Sounds-product"), voor commercieel en niet-commercieel gebruik uitsluitend in een afgeleid werk door u gemaakt. Uw ontvangst van een dergelijke aankoop zal gelden als uw licentie voor het Sounds-product.
 Alle Sounds-producten blijven eigendom van Beatport of de Licentiehouder (de "Auteursrechthouder") en zijn uitsluitend aan u in licentie gegeven om te gebruiken voor het creëren van een live of opgenomen optreden waarbij de gelicentieerde samples worden gebruikt als onderdeel van een afgeleid muzikaal of visueel werk gemaakt door u, de gelicentieerde eindgebruiker.

U bent niet de Auteursrechthouder. Uw gebruik van het Sounds-product is toegestaan ​​zonder dat u eerst een afzonderlijke licentie van de Auteursrechthouder moet verkrijgen, op voorwaarde dat u de samples in een muzikale of visuele context wijzigt en u deze niet afzonderlijk presenteert. Ook Sounds-producten die rhythm loop samples zijn, moeten met andere soorten samples of geluiden worden gecombineerd om in feite een nieuwe compositie of afgeleid werk te vormen, op een manier die duidelijk is en verschillend van de afzonderlijke rhythm loop zelf.

3. Gebied.

 Wereldwijd.

4. Niet-overdraagbaar.

Deze niet-exclusieve licentie wordt slechts voor één gebruiker verleend, op een wereldwijde basis, voor de volledige periode van auteursrechtbescherming (tenzij eerder beëindigd) en is niet overdraagbaar. Alleen de oorspronkelijke koper van het Sounds-product heeft het recht om het Sounds-product binnen zijn of haar afgeleide werk vorm te geven of te gebruiken.
Deze licentie verbiedt uitdrukkelijk het kopiëren, uitlenen, dupliceren, verlenen van sublicenties, verhandelen, verkopen, verhuren, schenken of overdragen van delen van het Sounds-product of een kopie daarvan, in welke vorm of via welk medium dan ook, aan een andere persoon of ander bedrijf, behalve in overeenstemming met een hierin vermeld toegestaan gebruik in een afgeleid werk door u gemaakt. U mag het Sounds-product niet elektronisch overdragen of op een platform voor het delen van bestanden, bij een servicebureau of op een computer-/sampler-netwerk plaatsen.
Het gekochte Sounds-product kan, gewijzigd of als onderdeel van een afgeleid werk, niet worden opgenomen in een muziekbibliotheek of sample-bibliotheek.
 Elk niet-gelicentieerd gebruik wordt voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving vervolgd.

5. Beëindiging.

Beatport kan uw rechten met betrekking tot een gekocht Sounds-product beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan u, wanneer Beatport denkt dat u een van de Sounds-voorwaarden hebt geschonden. Bij een dergelijke beëindiging moet u het aangegeven gekochte Sounds-product retourneren, vernietigen, verwijderen en mag u het niet langer gebruiken. Voor dergelijke beëindigingen worden geen restituties verleend.  

6. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in Beatport te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, schade, aansprakelijkheid, onkosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeien uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden van Beatport Sounds en/of uit uw misbruik, opzettelijk of anderszins, van het Sounds-product en/of schending van de aangekochte rechten uit hoofde van deze Overeenkomst.

7. Overeenkomst.

Deze Sounds-voorwaarden geven de volledige overeenkomst tussen u en Beatport weer met betrekking tot het Sounds-product en hebben voorrang op alle andere schriftelijke of mondelinge communicatie met betrekking tot het Sounds-product of het gebruik ervan.

 

C. Algemene Voorwaarden Beatport-mixes en door de gebruiker gegenereerde inhoud

Met het Beatport-mixes-programma ("Mixes") op het platform Beatport Pro kunt u uw eigen unieke "mixtape"-compilaties maken met behulp van opnamen die u via de Beatport-website (de Beatport-opnamen) hebt gekocht en alle opnamen die, samen met de onderliggende composities, eigendom zijn van en worden beheerd door u ("Uw Inhoud"), en kunt u deze Mixes uploaden zodat Beatport deze kan verkopen, zodat u een royalty verdient voor elk van uw Mixes die door Beatport wordt verkocht. Het Mixes-programma is alleen beschikbaar voor individuele geregistreerde Beatport-gebruikers die inhoud op Beatport hebben gekocht.

Gebruikers kunnen op de Website ook door de gebruiker gegenereerde inhoud ("UGC stream(s)") uploaden naar het Beatport-streamingplatform, zodat andere gebruikers de UGC streams op de Website en andere Beatport-kanalen kunnen streamen. Gebruikers verdienen royalties voor elke keer dat hun Mix wordt afgespeeld (zolang Beatport niet vermoedt dat het aantal weergaven valselijk is opgedreven). UGC streams zijn niet beschikbaar voor verkoop of download.

1. Bevoegdheid en Voorwaarden. 

Deze Algemene Voorwaarden voor Mixes en UGC streams ("Voorwaarden") zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Beatport, die van toepassing blijven en ter referentie in deze Voorwaarden worden opgenomen. 

2. Vereisten Mixes en UGC streams. 

U kunt zoveel Mixes indienen als u wilt, maar elke Mix moet:

A. Uitsluitend bestaan​ uit aangekochte Beatport-opnamen en/of Uw Inhoud. Beatport-opnamen en Uw Inhoud worden hierna soms gezamenlijk "Inhoud" genoemd;

B. Eén doorlopend bestand tot één (1) gigabyte groot zijn en niet meer dan vijfentwintig (25) opnamen in totaal, maar meer dan één opname bevatten;

C. Volgens onze instructies als MP3-, WAV- of AIFF-audiobestand naar de Beatport-server worden geüpload. Bestanden mogen geen virussen, corrupte bestanden of andere schadelijke software-elementen bevatten, en worden niet geretourneerd;

D. Samen worden ingediend met een volledige en complete afspeellijst met alle titels van nummers en eventuele andere Inhoud in de Mixes. We stellen hiervoor een lijst beschikbaar met alle Beatport-opnamen die u volgens onze administratie bij ons hebt gekocht; en,

E. Samen worden ingediend met uw gewenste cover artwork, dat ook 100% origineel en uw eigendom moet zijn (d.w.z. uw eigen creatie moet zijn of met toestemming van de auteursrechthouder worden gebruikt) en wordt beschouwd als "Uw Inhoud" in deze Voorwaarden.

U kunt zoveel UGC streams indienen als u wilt, maar elke UGC stream die u upload, moet:

 1. Uitsluitend bestaan uit uw originele Inhoud, Inhoud waarvoor u over de juiste rechten beschikt om deze op te nemen in uw UGC stream, of bepaalde Inhoud op het platform van Beatport dat beschikbaar is gesteld om in UGC streams te worden gebruikt*;
 2. Eén doorlopend bestand tot één (1) gigabyte groot zijn;
 3. Uw originele eigendom zijn; en
 4. Volgens onze instructies als MP3-, WAV- of AIFF-audiobestand naar de Beatport-server worden geüpload. Beatport kan, naar eigen goeddunken, toestaan dat andere bestandsformaten worden geüpload. Bestanden mogen geen virussen, corrupte bestanden of andere schadelijke software-elementen bevatten, en worden niet geretourneerd;
 5. UGC streams kunnen samen worden ingediend met cover artwork, dat 100% origineel en uw eigendom moet zijn (d.w.z. uw eigen creatie moet zijn of met toestemming van de auteursrechthouder worden gebruikt) en wordt beschouwd als "Uw Inhoud" in deze Voorwaarden.

*Voor de meeste Inhoud op het platform van Beatport is een licentie verstrekt voor gebruik in UGC streams op, en alleen op, de websites van Beatport en Beatport-kanalen. Beatport kan niet aangeven welke Inhoud van Beatport wel en welke niet in uw UGC streams kan worden opgenomen en moet alle UGC streams verwijderen waarvoor aan Beatport geen licentie is verleend voor dergelijke doeleinden en die het auteursrecht van derden schenden.

 

3. Beperkingen.Uw Mix en UGC stream mag, naar eigen goeddunken van Beatport, geen aanstootgevende, vulgaire of niet-goedgekeurde commerciële taal in de audio, de titel van de Mix of UGC stream of in het bijbehorende artwork bevatten, als het primaire doel het verkopen, promoten of in het algemeen beledigen is.

4. Beschikbaarheid en prijzen.

Beatport heeft het recht, maar niet de verplichting, om uw Mix en UGC stream te controleren alvorens deze op de website beschikbaar te stellen. Beatport kan weigeren om uw Mix of UGC stream (of andere bepaalde Inhoud) te plaatsen, om welke reden dan ook of zonder reden, en kunnen ook, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment in de toekomst tijdelijk of permanent stoppen met de verkoop of het streamen ervan. Dit beperkt echter niet uw verklaringen en garanties of uw vrijwaringsverplichtingen. De verkoopprijs voor een Mix wordt door Beatport naar eigen goeddunken vastgesteld en we kunnen de prijs of ons prijsbeleid van tijd tot tijd per gebied wijzigen.

5. Verklaringen en garanties. Door het uploaden en indienen van een of meerdere MIXES of UGC streams naar Beatport, verklaart en garandeert u ons dat:


 1. A. Uw MIXES of UGC streams en alle bijbehorende Inhoud voldoen aan deze Voorwaarden. Uw Inhoud zal geen ongeautoriseerde samples of enig ander materiaal bevatten dat de rechten van derden schendt of in strijd is met de toepasselijke wetgeving of gedragscodes die we kunnen volgen en van tijd tot tijd plaatsen;

  B. U verleent en wijst aan Beatport een exclusief, onherroepelijk, blijvend, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie toe op alle rechten die u hebt met betrekking tot uw Mix en een niet-exclusief, onherroepelijk, blijvend, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie op alle rechten die u hebt met betrekking tot uw UGC stream, onder auteursrecht of anderszins, om uw Mix en UGC stream (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de composities in Uw Inhoud), evenals uw persoonlijke namen en gebruikersnamen in alle nu wereldwijd bekende of later te ontwikkelen media, formaten en kanalen op te slaan, te bewaren, te kopiëren, te promoten, op de markt te brengen, te adverteren, aan te bieden, te streamen, te distribueren, in het openbaar uit te voeren, te verkopen of anderszins te gebruiken en te exploiteren, en om al het bijkomende, nodige of wenselijke te doen met betrekking tot het voorgaande. Voor de duidelijkheid, behoudt u het recht Uw Inhoud onafhankelijk van de compilatie in uw Mixes te verkopen of anderszins te exploiteren;

  C. Alle registratiegegevens, informatie over de Inhoud en alle andere informatie en materialen die u aan ons verstrekt zijn waar, volledig en correct in alle materiële opzichten. U moet de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven, zodat deze altijd actueel is;

  D. U hebt deze Voorwaarden gelezen en beschikt over het volledige wettelijke recht en de handelingsbevoegdheid om Beatport de hierin verleende rechten te verlenen en in te stemmen met deze Voorwaarden; en

  E. Beatport en zijn filialen, licentiegevers en licentiehouders zijn niet aansprakelijk voor, en u gaat ermee akkoord Beatport en zijn filialen, licentiegevers en licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, onkosten, uitgaven en/of aansprakelijkheid die voortvloeien uit uw Mixes, uw UGC streams, Uw Inhoud, uw deelname aan het Mixes-programma of de streamingservice van Beatport en/of uw schending van deze Voorwaarden.

6. Royalty's voor verkoop van MIXES en weergaven van UGC streams. 

Voor elk exemplaar van een van uw door Beatport verkochte Mixes betalen wij u een royalty van 10% van het werkelijk door Beatport ontvangen bedrag. Voor alle verkopen in euro (EUR) of Britse pond (GBP), wordt de royalty berekend op basis van de omrekening naar Amerikaanse dollar (USD) met behulp van de wisselkoers zoals gepubliceerd op xe.com. Niettegenstaande het voorgaande, als u partij bent bij een afzonderlijke verkoop- of leveringsovereenkomst met Beatport, betalen we u en leggen we tegenover u verantwoording af op basis van die overeenkomst in plaats van deze Voorwaarden, tenzij we anders overeenkomen. Elke betaling die aan de uploadende gebruiker wordt gedaan is onafhankelijk van de betalingen die contractueel zijn overeengekomen met de deelnemende labels. Uw royalty is uw enige vergoeding en omvat alle betalingen die aan u zijn verschuldigd in verband met de Inhoud, met inbegrip van mechanische rechten, openbare-uitvoeringsgelden of andere gelden met betrekking tot muziekuitgeverij waarop u als schrijver of componist recht kunt hebben. In aanvulling op zijn andere rechten en rechtsmiddelen, kan Beatport weigeren een persoon te betalen die probeert te bedriegen of op welke wijze dan ook te knoeien met het Mixes-programma, die niet volledig voldoet aan deze Voorwaarden en/of in hoeveelheden die redelijkerwijs verband houden met vorderingen voor schadeloosstelling uit hoofde hiervan.

Voor elke weergave/stream van uw UGC stream op de Website of Beatport-kanalen, betalen we u een royalty van 5% van het bedrag dat we voor de UGC stream ontvangen, op basis van een proportioneel aandeel (een fractie, waarvan de teller het aantal weergaven/streams op de Website en Beatport-kanalen is en waarvan de deler het totaal aantal weergaven/streams op de Website en Beatport-kanalen is) van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de betaling van streams op de Website of Beatport-kanalen. Elke betaling aan de uploadende gebruiker is afhankelijk van de contractueel overeengekomen betalingen met deelnemende labels. Uw royalty is uw enige vergoeding en omvat alle betalingen die aan u zijn verschuldigd in verband met de Inhoud, met inbegrip van mechanische rechten, openbare-uitvoeringsgelden of andere gelden met betrekking tot muziekuitgeverij waarop u als schrijver of componist recht kunt hebben. In aanvulling op zijn andere rechten en rechtsmiddelen, kan Beatport weigeren een persoon te betalen die probeert te bedriegen, het aantal weergaven/streams valselijk op te drijven of op welke wijze dan ook te knoeien met de UGC streams, die niet volledig voldoet aan deze Voorwaarden en/of in hoeveelheden die redelijkerwijs verband houden met vorderingen voor schadeloosstelling uit hoofde hiervan.

7. Boekhouding.

Betalingen voor Mixes of UGC streams worden alleen overgemaakt aan een geldige PayPal-rekening. Om betalingen te kunnen ontvangen, moet u een geldige PayPal-rekening opgeven bij uw accountinstellingen. Betalingen worden elk kwartaal binnen dertig (30) dagen na het einde van elk kwartaal gedaan. U verliest de royalties die aan u zijn verschuldigd een jaar na het kwartaal waarin deze royalty's verschuldigd zijn, als u geen geldige PayPal-rekening hebt opgegeven.

De betaling zal worden overgemaakt naar de PayPal-rekening die u bij uw accountgegevens tijdens uw registratie bij Beatport hebt aangegeven. Beatport is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de opgegeven gegevens over de PayPal-rekening. Als u partij bent bij een afzonderlijke verkoop- of leveringsovereenkomst met Beatport, kan Beatport u in plaats daarvan betalen en verantwoording tegenover u afleggen op basis van die overeenkomst.

8. Diversen.

De Mixes en het UGC stream-programma kunnen op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken van Beatport, worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd. U mag enige of al uw rechten of verantwoordelijkheden uit hoofde hiervan, inclusief, maar niet beperkt tot, uw recht op het ontvangen van royalty's, niet toewijzen, delegeren of anderszins overdragen. Sommige beperkingen kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van uw verkoopgebied. Nietig indien bij wet verboden. Beatport kan voor enige of alle van zijn rechten en/of verantwoordelijkheden uit hoofde hiervan een sublicentie verlenen of deze toewijzen, delegeren of anderszins overdragen of bezwaren. Beatport is noch verantwoordelijk voor verloren, beschadigde, verkeerd geadresseerde, corrupte of verduisterde bestanden, noch voor internetvertragingen of -storingen, uitval of overbelasting van de website van Beatport of andere websites, defecte uploads van bestanden of andere gebeurtenissen buiten zijn redelijke controle.

9.Verwijdering van mixes en UGC streams.

Beatport behoudt zich het recht voor om uw Mix of UGC stream te verwijderen, om welke reden dan ook of zonder reden.

 

D. Wedstrijdreglement

Dit Deel D bevat het officiële Wedstrijdreglement ("Officiële Regels") voor alle Beatport Play- en Producer Challenge-Wedstrijden (samen "Wedstrijd(en)"); specifieke details over de individuele Wedstrijden, waaronder de naam van de Wedstrijd, de datums, de Sponsor, de prijzen en de regels die specifiek zijn voor elke Wedstrijd ("Wedstrijdreglement"), te vinden op de Wedstrijdspecifieke webpagina's voor elke Wedstrijd. Het Wedstrijdreglement is onderdeel van dit Deel D. Alle hierboven bij Deel A vermelde algemene voorwaarden gelden bovenop deze Officiële Regels. 
Er is geen aankoop nodig om deel te nemen. Alle prijzen zijn niet overdraagbaar en er zijn geen vervangingen, verwisselingen of kasequivalenten toegestaan, behalve door de officiële sponsor(en) van de toepasselijke Wedstrijd ("Sponsor"). De Sponsor behoudt zich het recht voor om, wegens onbeschikbaarheid, elke prijs die in het Wedstrijdreglement staat vermeld, te verwisselen met prijzen van gelijke of hogere waarde of ongeveer vergelijkbare functies. De Sponsor voor elke Wedstrijd zal in het Wedstrijdreglement worden vermeld. Als er geen Sponsor in het reglement wordt vermeld, verwijst de term Sponsor naar zowel Beatport als het deelnemende Label. 

Als het Wedstrijdreglement van een specifieke Wedstrijd in strijd is met deze Officiële Regels over een aangelegenheid, krijgt het Wedstrijdreglement uitsluitend voor die bepaalde Wedstrijd voorrang. 

1. Wie kan deelnemen? 

U komt in aanmerking als u 18 jaar of ouder bent op de startdatum van de Wedstrijd of als u tussen de 13 en 18 jaar oud bent en de toestemming hebt van een ouder, en als u woont in een land waar Beatport-inhoud kan worden gekocht. Wedstrijddeelnemers ("Deelnemers") moeten eerst geregistreerde leden van Beatport.com zijn. U komt niet in aanmerking en wordt gediskwalificeerd indien:
   
• U een werknemer of directeur bent van het label, Beatport, de Sponsor en/of andere prijssponsoren, van een bureau dat zorgt voor reclame, promotie, jurering, productie of publiciteit en zaken doet met een van de bovenstaande, of van een van hun respectievelijke moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, of indien u lid bent van de directe familie (ouder, kind, broer of zus, echtgenoot of echtgenote, ongeacht waar ze wonen) van of woont in hetzelfde huishouden als dergelijke werknemers (verwant of niet), of van iemand die te maken heeft met de productie en distributie van de Wedstrijd, of indien u een artiest bent die eerder een contract bij het Label heeft getekend, of een artiest die momenteel bij een platenmaatschappij of uitgever een exclusief contract heeft en/of een contract dat u verbiedt deel te nemen.
    •     U zich niet aan deze Officiële Regels of de uiteindelijke beslissingen van de Sponsor hebt gehouden, naar eigen goeddunken van de Sponsor.
    •     U bent geselecteerd als winnaar maar niet tijdig op de Sponsor reageert, zoals bepaald door de Sponsor, of indien u weigert een verklaring van afstand of ontheffing te ondertekenen, zoals door het deelnemende label vereist voor de distributie van de winnende remix, in welk geval de Sponsor een andere winnaar mag kiezen.
    •     U gebruik hebt gemaakt van "niet-gevrijwaarde samples", gedefinieerd als muziekwerken waarop auteursrechten van derden rusten en waarvoor een licentie om deze te mogen gebruiken voor de doeleinden van de wedstrijd niet door de Deelnemer is verkregen.
    •     U op een locatie woont waar de Wedstrijd verboden is.

2. Hoe kan ik deelnemen? 

Vul alle gevraagde informatie volledig in op het online inschrijfformulier van de wedstrijd. Alle inzendingen moeten op de uiterste datum vermeld op het inschrijfformulier zijn ontvangen. Elke inzending mag slechts één keer worden ingediend. Het gebruik van automatische apparaten om hetzelfde materiaal meer dan één keer in te dienen, is niet toegestaan. Wedstrijdsponsoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen aan of gevolgen voor het computersysteem van de deelnemer als gevolg van het indienen van elektronische inschrijvingen. Alleen elektronische inschrijvingen die via het elektronisch inschrijvingsformulier op de website hierboven worden ingediend, worden geaccepteerd. Inzendingen die via een andere methode zijn ingediend, inclusief, maar niet beperkt tot de post, fax of koeriersdienst, worden NIET geaccepteerd. 

Een "Deelnemer" wordt beschouwd als een deelnemer die aan de volgende criteria voldoet:
    •    remix geüpload en titel gegeven;
    •    remix in MP3-formaat en kleiner dan 20 MB;
    •    onderdelen van het originele nummer gebruikt;
    •    onderdelen gedownload van Beatport.com; en
    •    rechtmatig gebruik van alle aanvullende muziekwerken verkregen onder toepasselijke licentievoorwaarden. Voor elke sample (een muziekwerk, loop, sample) die bijvoorbeeld auteursrechtelijk is beschermd of onder licentie van derden valt, moeten door de rechthebbenden behoorlijk worden aangegeven, en het recht om deze sample te gebruiken moet zijn verkregen.

Stems, delen, sound packs of enige andere inhoud die van de Wedstrijdpagina is gedownload met betrekking tot de Wedstrijd, worden uitsluitend voor de doeleinden van deze specifieke Wedstrijd beschikbaar gesteld. Bij de gedownloade delen of sound packs worden geen verdere rechten toegekend of aan u toebedeeld als gevolg van het downloaden van de beschikbaar gestelde delen of sound packs. 

De Sponsor kan elke persoon verbieden om aan de Wedstrijd deel te nemen of een prijs te winnen, indien de sponsor naar eigen goeddunken bepaalt dat deze persoon probeert het legitieme verloop van de Wedstrijd te ondermijnen door bedrog, misleiding of andere oneerlijke praktijken; zich niet aan de Officiële Regels houdt; of zich op enige manier storend gedraagt tijdens de wedstrijd. Door uw inzending in te dienen, gaat u akkoord met de voorwaarden van de Officiële Regels en met de beslissingen van de juryleden, die definitief zijn. 

3. Licentie voor inzendingen 

De Deelnemer verleent hierbij een onherroepelijke, volledig betaalde, eeuwigdurende wereldwijde licentie aan de Sponsor, om enkele of alle inzendingen te reproduceren, te bewerken, aan te passen, het auteursrecht ervan te deponeren, te publiceren, over te dragen, te distribueren, uit te voeren, te streamen, weer te geven en te gebruiken, zonder vergoeding aan u of een derde. Inzendingen worden niet erkend of geretourneerd. 

Alle rechten in en op de Stems zijn voorbehouden aan de Sponsor (of auteursrechthouder indien anders dan Sponsor). Alle deelnemers, waaronder de winnaar, zijn niet gerechtigd hun remixes beschikbaar te stellen die zijn afgeleid van of waarin de Stems zijn gebruikt die op enigerlei wijze (anders dan geüpload voor de doeleinden van de wedstrijd) voor deelname aan de wedstrijd zijn verstrekt. 

4. Hoe worden de inzendingen beoordeeld? 

Bij elke Wedstrijd worden twee winnaars gekozen. Hieronder volgt hoe een winnaar voor elke wedstrijd wordt gekozen, tenzij het Wedstrijdreglement anders bepaalt. 

Hoofdprijswinnaar: 

Eén Hoofdprijswinnaar wordt gekozen door een jurylid of juryleden. Het deelnemende label zorgt voor de juryleden, tenzij het Wedstrijdreglement anders bepaalt. Beoordelingscriteria kunnen bij individuele Wedstrijden verschillen. Factoren waarmee juryleden rekening houden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: feedback, melodiekeuze, originaliteit, demonstratie van technische vaardigheden, stemmen en het algehele positieve beeld van de Sponsor. De Sponsor kan aanvullende beoordelingscriteria aan het Wedstrijdreglement toevoegen. De Hoofdprijs voor elke wedstrijd is in het Wedstrijdreglement vastgesteld. 

Publiekswinnaar (publieke stemming): 

Eén Publiekswinnaar wordt gekozen door de stemmen te tellen die iedere deelnemer op de site van Beatport heeft gekregen. De inzending met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot de Publiekswinnaar. De Sponsor kan, naar eigen goeddunken, deelnemers diskwalificeren voor de Publieksverkiezing als hij hem of haar verdenkt van het frauderen met stemmen. De prijs voor de Publiekswinnaar is in het wedstrijdreglement vastgesteld. 

5. Verplichtingen winnaar. 

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht en moeten mogelijk aanvullende informatie opsturen die nodig is om de overdracht van de prijs aan de winnaar te voltooien. Sponsoren kunnen gekozen winnaars vragen om een ​​Beëdigde Verklaring van Geschiktheid, een Vertrouwelijkheidsovereenkomst en een Vrijwaring van Aansprakelijkheid/Toewijzing van rechten te ondertekenen en binnen een bepaalde tijd naar de Sponsor terug te sturen. Winnaars kunnen ook worden gevraagd een ​​vrijgave te ondertekenen om de Sponsor het recht te geven de naam van de winnaar, de beeltenis en de persoonlijke informatie van de winnaar te gebruiken in alle media in verband met hun deelname voor publiciteits-, promotie- en reclamedoeleinden en voor andere doeleinden zonder nadere aankondiging of extra vergoeding (de "Toestemming"); en Deelnemers kunnen worden verzocht om ook alle eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van een dergelijke inzending toe te wijzen aan de Sponsor en de Toestemming zoals gespecificeerd door de Sponsor terug te sturen. De Sponsor kan de bovengenoemde documenten zien als voorwaarde om als winnaar te worden gekozen. In het geval dat de bovengenoemde documenten, indien daarom is verzocht, niet worden teruggestuurd binnen de daarvoor voorziene tijd of indien de kennisgeving niet kon worden bezorgd, kan de Deelnemer, naar eigen goeddunken van de Sponsor, worden gediskwalificeerd, in welk geval een andere Deelnemer zal worden gekozen.
Winnaars moeten verklaren dat hun inzendingen hun eigen originele creatie zijn en niet eerder zijn gepubliceerd of verspreid. De beslissingen van de Sponsor zijn definitief in alle zaken met betrekking tot de Wedstrijd. 

6. Vrijwaring en schadeloosstelling. 

De Sponsor is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, belastingen of kosten die elke winnaar zou kunnen oplopen als gevolg van de wedstrijd of de ontvangst van een prijs. 

Alle Deelnemers gaan ermee akkoord om de Sponsor, zijn bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen en van alle claims, verliezen, aansprakelijkheid en eisen die voortvloeien uit of in verband met (i) deelname aan een wedstrijd, (ii) het downloaden of zich toegang verschaffen tot de wedstrijd of de inzendingsmaterialen, (iii) de aanvaarding, het bezit of het gebruik van prijzen, en, zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, tegen of van enig verlies van of schade aan eigendommen of letsel of overlijden van een persoon tijdens het gebruik van de prijs of de deelname aan de wedstrijd, of (iv) enige claim dat de inzending van de Deelnemer of het gebruik, de verspreiding of commercialisering door de Sponsor van de inzending in strijd is met enig auteursrecht, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van enige partij. De Prijswinnaar doet afstand van het recht (1) om als kosten van het winnen van een prijs te laten gelden alle kosten van de controle en inwisseling of reiskosten om de prijs op te halen, en (2) op enige aansprakelijkheidsvordering die zou kunnen voortvloeien uit het ophalen of proberen op te halen van die prijs. Elke wedstrijd is geheel of gedeeltelijk nietig waar deze verboden is, in licentie is gegeven of is beperkt. De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun contactgegevens kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers van de Sponsor en andere deelnemers. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op deze in Deel A hierboven. 

Er is uitdrukkelijk begrepen dat de Sponsor geen verplichtingen heeft jegens de winnaars, behalve zoals uitdrukkelijk in deze Officiële Regels vermeld. De winnaars zijn zelf volledig verantwoordelijk voor alle federale, nationale en lokale belastingen en kosten in verband met de ontvangst van een prijs. In het geval dat de gekozen winnaar van een wedstrijd niet in aanmerking komt, niet kan worden opgespoord of niet binnen vijf (5) werkdagen reageert op de bekendmaking van de winnaar, of de prijs weigert, vervalt de prijs en mag de Sponsor, naar eigen goeddunken, bepalen of de prijs aan een andere Deelnemer wordt uitgereikt. 

Sponsoren van de wedstrijd en hun promotiebureaus zijn niet verantwoordelijk voor storingen van telefoon, netwerk, elektronische hardware of computerhardware of -software, of voor technische storingen van welke aard dan ook, verbroken of onbeschikbare netwerkverbindingen, computertransmissies waarmee is gefraudeerd, geknoeid of die zijn vertraagd, hetzij veroorzaakt door Sponsoren van de wedstrijd, Deelnemers of door programmering of apparatuur in verband met of gebruikt bij de promotie of door technische of menselijke fouten die kunnen optreden bij het verwerken van inzendingen en die een gebruikerssysteem kunnen beschadigen of de mogelijkheid voor een gebruiker om deel te nemen aan de promotie kunnen beperken. 

Als om welke reden dan ook wordt bevestigd dat de inzending van een Deelnemer ten onrechte is verwijderd, verloren of anderszins vernietigd of beschadigd, kan de Deelnemer dit alleen oplossen door voor een andere inzending te zorgen voor de toepasselijke wedstrijd, op voorwaarde dat de looptijd van de wedstrijd nog niet is verstreken. 

7. Wijzigingen. 

De Sponsor kan deze Officiële Regels herzien en/of annuleren, wijzigen of een wedstrijd uitstellen (met inbegrip van het wijzigen van prijzen) indien, naar eigen goeddunken, de wedstrijd op enig moment niet redelijkerwijs kan worden uitgevoerd zoals vermeld. Dergelijke wijzigingen worden online geplaatst en u gaat ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn door de Officiële Regels zoals deze zijn bijgewerkt, gewijzigd en/of aangepast. 

Ook kunnen deze Officiële Regels van tijd tot tijd aan herzieningen worden onderworpen. Alle Wedstrijden die op het Beatport-platform worden gehouden, zijn onderworpen de Officiële Regels zoals deze zijn bijgewerkt, gewijzigd en/of aangepast. 

8. Andere zaken die u moet weten. 

Deelnemers gaan ermee akkoord dat: (i) enige en alle geschillen, claims en gronden voor vordering die voortvloeien uit of in verband met een wedstrijd of een uitgereikte prijs individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige procesvorm, en uitsluitend door de Amerikaanse arrondissementsrechtbank (United States District Court) voor de staat Colorado, of de bevoegde Colorado State Court in Denver, Colorado; (ii) alle claims, uitspraken en prijzen worden beperkt tot werkelijke contante kosten, inclusief de kosten in verband met de deelname aan de wedstrijd(en), maar Deelnemers kunnen vergoedingen voor rechtsbijstand, kosten, schadevergoedingen, incidentele schade of gevolgschade niet terugvorderen; en (iii) voor zover dit niet door de toepasselijke wet is verboden, doen Deelnemers afstand van elk recht op juryrechtspraak in enig forum met betrekking tot enig geschil, enige claim of enige grond voor vordering die voortvloeit uit of op basis van het onderwerp hiervan. Voor alle kwesties en vragen met betrekking tot de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels, of de rechten en verplichtingen van de Deelnemer en de Sponsor in verband met een wedstrijd, geldt het recht van de staat Colorado, zonder inachtneming van een rechtskeuze of conflicterende wetsbepalingen. Elke wedstrijd is nietig waar deze is verboden, beperkt of gereglementeerd door de wet. Inzendingen zijn nietig als de Sponsor bepaalt dat deze niet origineel zijn, of als een inzending onleesbaar, onvolledig, beschadigd, onregelmatig, gewijzigd, vervalst, per vergissing is geproduceerd of door middel van fraude of diefstal is verkregen. Verzuim van de Sponsor om enige van zijn rechten of deze Officiële Regels op welk moment dan ook af te dwingen, houdt op geen enkele wijze afstand van deze rechten in. Deelnemers garanderen hierbij dat ze deze Officiële Regels hebben gelezen en volledig bekend zijn met de inhoud ervan. 

9. Wedstrijd is nietig indien bij wet verboden.

Elke wedstrijd is geheel of gedeeltelijk nietig waar deze is verboden of beperkt.

 

A. API-voorwaarden

 

1.Gebruiksvoorwaarden.

Als u namens een organisatie toegang vraagt tot de Beatport API, gaat u akkoord met deze Beatport API Gebruiksvoorwaarden voor die organisatie en belooft u dat u bevoegd bent om die organisatie aan deze Gebruiksvoorwaarden te binden. De termen "u" en "uw" verwijzen daarom naar die organisatie.

Als u namens uzelf toegang vraagt tot de Beatport API, verwijzen "u" en "uw" naar u als contractsluitende persoon.


 1. A. Diensten. 

  De Beatport API is een dienst die het voor vooraf goedgekeurde licentiehouders mogelijk maakt om bepaalde inhoud van de Website te halen en op te nemen in uw door Beatport goedgekeurde domein.

  B. Uw gebruik van de Beatport API 

  (i) Algemeen. 
  U moet om toegang verzoeken om de Beatport API te gebruiken en bepaalde toegangsniveaus te verkrijgen. Beatport kan verzoeken weigeren of de toegang intrekken als wij denken dat u deze Gebruiksvoorwaarden naar de letter of de geest schendt (of als Beatport uw gebruik van de Beatport API om welke reden dan ook of zonder reden betwist).

  (ii) Verboden handelingen. 
  U, als de gebruiker van de Beatport API, mag niet proberen:

  (a) de schending van enig aspect van de Algemene Voorwaarden van de Website van Beatport, hier te vinden: https://knowledgebase.beatport.com/ kb/article/000115, aan te moedigen of te bevorderen;

  (b) de Website of elk individueel element van de Website te gebruiken, tonen, spiegelen of framen (waaronder niet in metatags of verborgen tekst), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beatport;

  (c) gebruik te maken van de API in combinatie met een abonnementsdienst of de distributie van, gratis of door verkoop, enige inhoud die beschikbaar is voor de verkoop of gratis kan worden gedownload op de Website, ongeacht of u over de juiste licentie en rechten beschikt om dergelijke materialen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Beatport te verspreiden (behalve dat uw gebruik van de API een koppeling naar de Website kan geven waar de gebruiker de bijbehorende inhoud kan kopen of downloaden); of

  (d) gebruikers te bedriegen, misleiden of verwarren. 


  (iii) Gebruik van logo's en handelsmerken van Beatport. 

  Beatport verleent u een niet-exclusieve licentie om de handelsnaam, het logo en het handelsmerk van Beatport uitsluitend te gebruiken om de bron van de Beatport API-inhoud aan te geven of als directe koppelingen naar de Beatport-website. Dit recht geldt niet voor een ander merkelement dat prominent op de Website staat of verband houdt met het merk Beatport. Alle toegestane gebruik van de handelsnamen, logo's, handelsmerken en andere kenmerkende merkgerelateerde voorzieningen van Beatport moeten worden gepresenteerd zoals voorzien in de Beatport API of zoals gedefinieerd in de Beatport Style Guide: https://knowledgebase.beatport.com/kb/article/000124. 

  (iv) Koppeling naar aankooppagina´s. 

  De Beatport API mag alleen worden gebruikt met die platformen waarop een functionele koppeling beschikbaar is gesteld die, wanneer geopend, de gebruiker naar de pagina op de Website van Beatport brengt waar de gebruiker toegang tot de bijbehorende inhoud krijgt. U mag de Beatport API niet gebruiken op een manier die een succesvolle koppeling met, doorverwijzing naar of levering van de toepasselijke webpagina van Beatport verhindert.
 2. 2. Platformgebruik.

  A.Beatport kan van tijd tot tijd het API-platform (met inbegrip van hoe onze diensten worden geraadpleegd en gebruikt) controleren, maar u erkent dat wij daartoe niet verplicht zijn. Beatport is niet verantwoordelijk voor de bestanden, de inhoud of enige andere informatie die toegankelijk is via het API-platform. 

  B. We kunnen het aantal toegestane oproepen van de API beperken, als we denken dat het aantal oproepen naar de Beatport API een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de Beatport API of de Website.

  C. Ons API-platform ontwikkelt zich voortdurend. Vergeet dit niet. Het kan blijven veranderen als Beatport het platform na verloop van tijd bijschaaft en meer functies toevoegt op basis van de behoeften en ontvangen feedback van onze doelgroep.

  3. Gegevens eindgebruiker. 

  Als u via het gebruik van de Beatport API persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, moet u ervoor zorgen dat deze wordt verzameld, verwerkt, verzonden, onderhouden en gebruikt in overeenstemming met alle geldende wetten en een privacybeleid dat u plaatst en beschikbaar stelt aan gebruikers. 

  4. Andere platforms en gebruikers. 

  Beatport is niet verplicht om uw gebruikers ondersteuning te bieden. Tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming hebt gekregen van Beatport, mag u niet vermelden of impliceren dat Beatport uw site of de inhoud van uw site onderschrijft. Het plaatsen van koppelingen naar de webwinkel van Beatport om het aankopen van producten mogelijk te maken, mag niet worden beschouwd als een onderschrijving en wordt niet door deze Gebruiksvoorwaarden verboden.

  5. Copyright en licentie. 

  Beatport verleent u een beperkt, niet-sublicentieerbaar recht op toegang tot de API en het gebruik van de Beatport-gegevens voor niet-commercieel en informatief gebruik. Commercieel gebruik moet vooraf door Beatport worden goedgekeurd en eventuele mogelijkheden om door de API geboden inhoud te kopen, moet een koppeling bevatten naar de website van Beatport, tenzij anders door Beatport toegestaan.

  6. Eigendomsrechten en licentie. 

  A. Eigendom van Beatport.

Conform de overeenkomst tussen u en Beatport, behoudt Beatport alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten, op en in (a) de API en enige en alle elementen en onderdelen daarvan, met inbegrip van de inhoud, technologie, software, code, gebruikersinterfaces en alle afgeleide werken en/of compilaties daarvan of met betrekking tot; (b) de Inhoud die via de API beschikbaar wordt gesteld; (c) de Beatport-merken; en (d) alle feedback (met inbegrip van suggesties, opmerkingen, verbeteringen, ideeën enzovoort) over de Beatport-diensten, de inhoud, de API of enige toepassingen die Beatport mogelijk ontwikkelt.

B. Geen impliciete rechten. 

Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen u geen recht op een van de diensten of software van Beatport of de inhoud die via deze diensten of software toegankelijk is. Als u ervoor kiest Beatport feedback te geven, verleent u hierbij alle rechten, aanspraken en belangen op en in deze feedback aan Beatport, en erkent u dat Beatport het recht heeft deze feedback te gebruiken, te implementeren en te exploiteren op elke manier, zonder beperking en zonder enige geheimhoudingsplicht, toewijzing of vergoeding of verantwoordingsplicht.

C. Ontwikkeling door Beatport. 

U begrijpt en erkent dat Beatport mogelijk onafhankelijk toepassingen, inhoud, webgebaseerde tools en andere producten of diensten creëert die mogelijk vergelijkbaar zijn of concurreren met uw gebruik van de API en de inhoud daarvan, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als beperking of verhindering voor Beatport om een dergelijke ontwikkeling te creëren en volledig te benutten zonder enige verplichting van welke aard dan ook jegens u. U gaat er verder mee akkoord dat het Beatport en zijn vertegenwoordigers is toegestaan om de feedback, met inbegrip van afgeleide werken daarvan, te kopiëren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, publiekelijk te tonen, te verspreiden, in licentie en sublicentie te geven, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële en niet- commerciële doeleinden zonder enige verplichting van welke aard dan ook jegens u. 

7. Looptijd en beëindiging. 

Beatport kan uw toegang tot de Beatport API opschorten of onmiddellijk uw recht op het gebruik van de Beatport API beëindigen: (1) indien u een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden schendt; (2) indien Beatport daartoe op grond van de wet verplicht is; (3) indien Beatport ophoudt de API service aan te bieden; (4) indien u het beoogde doel van de Beatport API op flagrante wijze schendt; (5) indien Beatport uw gebruik van de API als concurrerend met zijn eigen platform of belangen beschouwt; of (6) om welke andere reden dan ook. 

8. Beperkingen. 

Uw Gebruiker van de Beatport API is onderworpen aan de volgende beperkingen: 

A. Alle oproepen naar de Beatport API moeten verwijzen naar de API-sleutel die aan u als erkend licentiehouder is verstrekt. U deelt de API-sleutel en eventuele andere authenticatiegegevens niet met derden.

B. U levert de Beatport-inhoud op "as is"-basis aan uw gebruikers.

C. U mag de Beatport-inhoud niet gebruiken in een product, dienst of voor commercieel gebruik zonder de uitdrukkelijke toestemming van Beatport.

D. U gaat er verder mee akkoord om enige delen van de Beatport API, of enige inhoud of gegevens verstrekt door de Beatport API, niet anderszins te reproduceren, te wijzigen, te verspreiden of er reverse engineering op toe te passen. 

E. U gaat ermee akkoord om de Beatport API, Beatport-inhoud of de handelsnamen, logo's en handelsmerken van Beatport niet te gebruiken op een manier die Beatport, zijn dienstverleners, leveranciers, artiesten, labels, eindgebruikers van Beatport of u, of enige ander persoon schade berokkent. 

F. U mag de Beatport API niet gebruiken op een manier of voor enig doel dat in strijd is met enige wet- of regelgeving, of enig recht van een persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten.

9. Verklaringen en garanties. 

U verklaart en garandeert dat: (1) alle informatie die u aan Beatport hebt verstrekt en zult verstrekken correct, nauwkeurig en volledig is; (2) uw toegang tot de Beatport API niet eerder door Beatport is beëindigd; (3) u het volledige recht, de bevoegdheid en de autoriteit hebt om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan; en (4) uw beoogde gebruik van de Beatport API de intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of andere rechten van anderen niet schendt en niet in strijd is met de wet. 

10. Disclaimer. 

De Beatport API wordt geleverd "as is" en het gebruik is op eigen risico, zonder expliciete of impliciete garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. Beatport aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmakendheid. 

11. Vrijwaring. 

U stemt ermee in Beatport, onze filialen, vertegenwoordigers en licentiegevers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen eventuele claims van derden (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand) met betrekking tot: (1) elke bewering dat uw gebruik van de Beatport API inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; (2) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enig handelen of nalaten door u in verband met uw gebruik van de Beatport API; en/of (3) uw verzameling of gebruik van informatie en gegevens van de gebruiker. U mag geen claims afwikkelen die de rechten van Beatport beperken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (welke niet onredelijk mag worden onthouden).

12. Beperking van aansprakelijkheid. 

In geen geval zal Beatport, zijn filialen, vertegenwoordigers of licentiehouders aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, bijzondere schade, incidentele schade, exemplaire schade, gevolgschade of schadevergoeding bij wijze van straf (met inbegrip van gebruiksderving, verlies van gegevens, zakelijk verlies of winstderving), ongeacht de rechtstheorie en ongeacht of Beatport is gewaarschuwd voor de kans op dergelijke schade. Beatport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige van uw activiteiten in verband met de Beatport API of voor uw gebruik van de Beatport API in verband met uw website. 

13. Wijziging. 

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien en de meest recente versie zal altijd op onze Website worden geplaatst. Gaat u niet akkoord met de nieuwe voorwaarden, gebruik de Beatport API dan niet langer en staak alle gebruik van de Beatport API.

14. Algemeen. 

Op deze voorwaarden en het gebruik van de Beatport API is het recht van de staat Colorado van toepassing, met uitzondering van conflicterende wetsbepalingen. Alle claims die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden of de geleverde diensten moeten uitsluitend worden geprocedeerd in de federale rechtbank of staatsrechtbank in Denver, Colorado, en beide partijen gaan akkoord met de persoonlijke en territoriale rechtsbevoegdheid. Deze voorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Beatport, LLC met betrekking tot de Beatport API en vervangen alle andere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Beatport API, tenzij u en Beatport rechtstreeks een overeenkomst hebben gesloten voor gunstiger voorwaarden en in die Overeenkomst staat dat de voorwaarden daarin de voorwaarden in deze Gebruikersvoorwaarden vervangt. 

Aan deze Gebruiksvoorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend. Het onvermogen van Beatport om een bepaling af te dwingen, houdt geen afstand in van het recht om dit later alsnog te doen. Indien een bepaling onafdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht en komt er een afdwingbare bepaling voor in de plaats die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. 

U mag geen van uw rechten in deze Gebruiksvoorwaarden overdragen en elke poging daartoe is ongeldig. Beatport kan zijn rechten overdragen aan een van zijn filialen of dochterondernemingen, of aan een rechtsopvolger van elk bedrijf dat verband houdt met de Diensten. Beatport en u zijn geen wettelijke partners of vertegenwoordigers.

F. Beatport NewS

 1. Algemene Voorwaarden.

Dit is een wettelijke overeenkomst ("Overeenkomst") tussen u en SFX Entertainment, Inc., Beatport, LLC, Beatport Sarl en eventuele andere entiteiten gelieerd aan SFX Entertainment, Inc., Beatport, LLC en Beatport SARL (samen "Beatport"). Door uw interactie met de inhoud op news.beatport.com ("Beatport News"), gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. U moet deze voorwaarden, zoals deze aan u worden gepresenteerd, accepteren en naleven, en Beatport behoudt zich het recht voor om delen van deze Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Gaat u niet akkoord met de voorwaarden in deze Overeenkomst, maak dan geen gebruik van Beatport News.
Door Beatport News te gebruiken, verklaart u zich bovendien akkoord met de in Deel A vermelde Algemene Voorwaarden van Beatport.

2. Leeftijdsgrens.

Beatport News bevat reactiegedeeltes waar u reacties kunt plaatsen of uploaden en kunt communiceren met de website en andere gebruikers (samen "Gebruikersreacties"). Door de Beatport News-website te gebruiken of Gebruikersreacties te plaatsen, verklaart u dat u 13 jaar of ouder bent en dat u, als u jonger bent dan 18, de wettelijke toestemming van een ouder of voogd hebt gekregen om deze Overeenkomst aan te gaan, inhoud te plaatsen, te communiceren met het Beatport News-platform en te voldoen aan de hierin opgenomen verplichtingen.

3. Gedragsregels.

Als u Gebruikersreacties plaatst bij of in verband met Beatport News, gaat u ermee akkoord om u aan de volgende gedragsregels te houden:
(i) u gaat ermee akkoord geen Gebruikersreacties te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden die de rechten van anderen schenden, met inbegrip van uitspraken die anderen mogelijk belasteren, treiteren, stalken of bedreigen, of die beledigend zijn voor de Beatport community, met inbegrip van flagrante uitingen van onverdraagzaamheid, racisme, smaad, vulgariteit, godslastering of taalgebruik die over het algemeen als hatelijk worden beschouwd;
(ii) u gaat ermee akkoord geen Gebruikersreacties te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden die de wet overtreden, kunnen worden beschouwd als strafbaar feit of leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid;
(iii) u gaat ermee akkoord geen Gebruikersreacties te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden die reclame, ongerelateerde koppelingen naar websites van derden, ongerelateerde koppelingen naar inhoud op het Beatport-platform of een verzoek met betrekking tot producten of diensten bevatten;
(iv) u gaat ermee akkoord geen ongewenste elektronische communicatie zoals "spam" te maken of te verzenden, of anderszins het gebruik van Beatport News door anderen te belemmeren;
(v) u gaat ermee akkoord geen Gebruikersreacties te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden die over het algemeen geen betrekking hebben op de inhoud bij Beatport News;
(vi) u gaat ermee akkoord u niet als een andere persoon of entiteit voor te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke werknemer of vertegenwoordiger van SFX of Beatport, of uw connectie met andere personen of entiteiten verkeerd te benoemen of hier anderszins een verkeerde voorstelling van te geven;
(vii) u gaat ermee akkoord u niet te mengen in het recht op privacy van andere gebruikers, met inbegrip van het plaatsen van persoonlijke gegevens over een derde of het pogen om contact op te nemen met een andere gebruiker op het platform;
(viii) u gaat ermee akkoord geen Gebruikersreacties te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden die zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, handelsgeheim, publiciteitsrecht of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk auteursrecht, merkenrecht, handelsgeheim, publiciteitsrecht of andere eigendomsrechten; en
(ix) u erkent dat Beatport niet verantwoordelijk is voor Gebruikersreacties die op Beatport News zijn geplaatst.
Beatport heeft het recht, maar niet de verplichting, om toezicht te houden op de geplaatste of geüploade Gebruikersreacties en om na te gaan of deze Overeenkomst wordt nageleefd en om te voldoen aan enige wet- en regelgeving of geautoriseerd overheidsverzoek. Hoewel Beatport niet verplicht is om toezicht te houden op de geplaatste of geüploade Gebruikersreacties en deze te screenen, bewerken of verwijderen, behoudt Beatport zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, op welk moment of om welke reden dan ook, Gebruikersreacties die op Beatport News zijn geplaatst of geüpload, te screenen, te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen.

4. Licentie voor Gebruikersreacties.

Door Gebruikersreacties op Beatport News te plaatsen, verleent u aan Beatport het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie om dergelijke Gebruikersreacties (volledig of gedeeltelijk) wereldwijd, in elke vorm en via alle media of technologieën, nu bekend of later ontwikkeld, te gebruiken, te publiceren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, op te nemen in andere werken, te verspreiden, sublicenties te verlenen en anderszins te exploiteren voor de volledige termijn van eventuele auteursrechten die op dergelijke Gebruikersreacties kunnen rusten. Bijkomend gebruik door Beatport of andere bedrijven, organisaties of personen die een partnerschap hebben met Beatport, kan plaatsvinden met betrekking tot de Gebruikersreacties die u indient, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt op Beatport News, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u wordt betaald.

5. Vertrouwen op inhoud.

De inhoud op Beatport News is van redactionele aard. Voor zover de wet dit toestaat, aanvaardt Beatport geen enkele verantwoordelijkheid voor uitspraken die op Beatport News worden gedaan. Meningen en andere uitspraken van DJ's, geïnterviewden, geprofileerde personen en toevoegers van inhoud, en Gebruikersreacties zijn van hen alleen en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van Beatport. De nauwkeurigheid en volledigheid van de hierin verstrekte informatie is niet bevestigd of gegarandeerd, en u erkent dat Beatport geen verplichting of aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de inhoud. Om verwarring te voorkomen, is Beatport niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van iets wat u doet of nalaat te doen, alles wat voortvloeit uit het bekijken, lezen of luisteren naar een enige inhoud op Beatport News.

6. Suggesties en andere inzendingen.

Alle feedback, suggesties, ideeën, video's, verhalen of andere soortgelijke inzendingen ("Ideeën") die mondeling of via e-mail, Gebruikersreacties, tekst of andere communicatie met Beatport zijn bekendgemaakt, ingediend of aangeboden aan Beatport in verband met Beatport News, zijn het exclusieve eigendom van Beatport. U gaat ermee akkoord dat, tenzij anderszins bij wet verboden, Beatport deze Ideeën op elke manier, zonder enige beperking en zonder vergoeding aan u mag gebruiken, verkopen, exploiteren en bekendmaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk